Direct een afspraak maken? 071-3316438
 

Privacyverklaring


In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij de volgende gegevens vast;
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
- de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
- wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum;
- overige informatie die u aan ons verstrekt.
 
U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen;
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen;
- gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs;
- de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
- uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
- overige informatie die u aan ons verstrekt.
 
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons de diensten van ons makelaarskantoor
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen;
- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
- gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals: het adres, kenmerken van het object, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
- de reden van koop of huur;
- uw leeftijds- en inkomenscategorie, inkomensgegevens en gezinssamenstelling;
- gegevens over uw oude object;
- overige informatie die u aan ons verstrekt.
 
Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;
- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures;
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt);
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren;
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor.
 
U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;
- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
- voor het opstellen van formele documenten: koop- of huurovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.
 
U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor.
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koop- of huurovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;
- voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
- voor het opstellen van formele documenten: koop- of huurovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport 

Verstrekken van uw gegevens aan derden
Wij vertrekken uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of na uitdrukkelijke toestemming van u. Bijvoorbeeld, bij verkoop wordt de koopovereenkomst met daarin de persoonlijke gegevens van de betrokken partijen verzonden aan de notaris waar de overdacht zal plaatsvinden.
Bij verhuur worden de verstrekte gegevens gecontroleerd door een derde partij op echtheid (ID-bewijs) en gebruikt voor controles bij onder andere het BKR.

Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u schriftelijk bij ons indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer informatie?